/ STRONA PRZEDMIOTU /
INFORMATYKA I KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INĮYNIERSKICH
dr hab. inŅ. Krzysztof Lejman, profesor uczelni

∆WICZENIA - STUDIA STACJONARNE
plik do pobrania świcz_1
plik do pobrania świcz_1_7zip
plik do pobrania świcz_2
plik do pobrania świcz_2_7zip
plik do pobrania świcz_3
plik do pobrania świcz_3_1
plik do pobrania świcz_4
plik do pobrania świcz_4_1
plik do pobrania świcz_5
plik do pobrania świcz_6
plik do pobrania świcz_7
plik do pobrania świcz_8
plik do pobrania świcz_9
plik do pobrania świcz_10
plik do pobrania Fourier
plik do pobrania energia
plik do pobrania PRZELICZANIE

ZESTAWY ZADA— NA II KOLOKWIUM - 9.06.2022 r.
plik do pobrania Zestaw_1
plik do pobrania Zestaw_2
plik do pobrania Zestaw_3
plik do pobrania Zestaw_4
plik do pobrania Zestaw_5
plik do pobrania Zestaw_6
plik do pobrania Zestaw_7
plik do pobrania Zestaw_8
plik do pobrania Zestaw_9
plik do pobrania Zestaw_10


ZESTAWY NA KOLOKWIUM UZUPE£NIAJ•CE - ???
plik do pobrania coll_l_1
plik do pobrania coll_2_1

<
ZESTAWY NA KOLOKWIUM DOBIEGOWE - ???
plik do pobrania Dobieg_1
plik do pobrania Dobieg_2
PROGRAMY DO POBRANIA

TCWIN2
TableCurve3D
info do zamieszczonych programůw